Info Algemene Leden Vergadering

Via dit menu kunt U alle informatie welke besproken en behandeld is in de Algemene Ledenvergadering inzien.

Het bestuur.