Ledenvergadering Agenda en Notulen 2017

Notulen van de ledenvergadering dinsdag 16 mei 2017

Presentatie van de vergadering kun je hier opvragen: <Presentatie2017>

 1. Opening

Speciaal welkom voor Mevr. Vonk, erelid. Zie bijlage voor lijst aanwezige (bestuurs)leden

 1. Notulen van de vorige vergadering.

Geen opmerkingen.

 1. Ingekomen stukken.

De teams moesten worden opgegeven worden bij de Nevobo. Dit heeft Berry gedaan.

 1. Bestuursverkiezing.

Dit jaar zaten in het bestuur Martin Blum, Berry Volkmann, Miep Weemstra, Majell Boelens, Amarins Venema en Jolien Postma-Vennink. Martin en Majell zijn periodiek aftredend. Majell stelt zich herkiesbaar, Martin stopt ermee. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris B. Volkmann. Contactgegevens staan op de site vermeld.

Huidige bezetting is zes bestuursleden. Martin stopt ermee en Majell is herkiesbaar.  Nu komen Jos Dekker en Ellen Jansen nieuw in het bestuur wat het aantal brengt op zeven. We kiezen ervoor om eerst te vergaderen zonder voorzitter. De leden gaan daarmee akkoord. De herkiesbare periode is opnieuw verdeeld onderling. Omdat het aantal bestuursleden niet heel hoog is, zijn er ook leden die taken overnemen, zo blijft Martin de website doen en Agnet doet de blacklite-volleybal organiseren.

 1. Jaarverslag financiën en begroting.

Zie bijlage met het jaarverslag van de financiën. Vragen die naar voren kwamen waren: – wat is kantine; dat zijn de opbrengsten van de koelkast die boven staat. De verwachting is dat we het komende jaar een klein overschot zullen hebben.

 1. Vaststellen van de contributie.

Geen verhoging dit jaar.

 1. Verslag van de kascommissie.  Gerard en Eddie zitten in de kascommissie, Geertje en Jessica waren reserve.

Goed bevonden.

 8. Benoeming nieuwe kascommissie.

Volgend jaar Gerard Hosper en Geertje in de kascommissie, met als reserve: Anika en Ineke.

 1. Jaarverslag jeugd, senioren en recreanten.

Jeugd is geheel gestopt. Jolien probeert hierin de komende jaren nog eens actief te gaan werven. Dus wordt vervolgd. Freek geeft aan dan ook wel te willen helpen, en zo zijn er wel meer leden die wel willen helpen. Als het zover is gaan we dit verder inventariseren. H1 en H2 H1 heeft een goed seizoen gehad, 3de plaats in 2de klasse. H2 wisselvallig, leuk spel maar kwam er niet altijd uit. Toch in de derde klasse gebleven. 15 leden, 1 erbij gekomen, niemand gestopt. Eddie blijft trainer. Aandachtspunt in het fluiten van H1. D1 en D2 Beide gedegradeerd. Was te hoog gegrepen. Blessures hield ook dames aan de kant. 17 leden, 4 erbij en gaan 3 stoppen(misschien 5) Klaas en Freek blijven trainers. Het trainen op de donderdag bevalt goed.

R1 en R2 Arie Threels toch weer gestopt. Willem Gaal gestopt. Recreanten willen nog wel meer leden, vooral bij R2. 23 leden, 2 nieuwe leden en 1 gestopt. Berry blijft trainer bij R1.

 1. Scheidsrechters en Digitaal Wedstrijd Formulier.

Scheidsrechteren goed onderling opgepakt. Harm stopt na dit seizoen. Daar moet een oplossing voor gezocht worden. Harm wordt ere-lid en krijgt zijn trui ingelijst aangeboden.

Alle wedstrijden moeten vanaf nu met het DWF ingevuld worden.

 1. Pauze met daarin de trekking van de verloting en een consumptie.

De prijzen van de verloting gaan naar:

 1. Dinerbon – 0750 E.de Lange 2. Lekkers uit Steenwijkerwold – 0103 Titia Bouman 3. Zuivelmand – 0943 Wilma de Zeeuw 4. Bon Huidverzorgingsstudio – 1763 Folkert Lugtenberg 5. Rollade – 1696 Tonnie 6-15 Vleespakket : 1105 Van Boheemen 0043 Erik Venema 1649 Albert Jan Gorter 1065 Annie Jansma 1400 heren 1 0726 E. De Lange 1018 Edwin 1624 H. Weijs 0764 Heinen 1501 Karin Van Altena
 2. Actie voor de clubkas.

Lotenverkoop gaat goed, willen we de loten verhogen naar 1 euro? Leden gaan akkoord.

We hebben dit jaar ook de actie gehad van de Jumbo, daarmee hebben we onder anderen 10 ballen, ballenspanningsmeters, tape en een trainingsladder aangeschaft.

 1. Social Media: Website en Facebook.

Een aantal leden krijgen een inlog om berichten te plaatsen op de facebookpagina. Het idee is dat de website meer voor de informatie wordt en facebook voor de actuele dingen.

 1. Sporthal netjes houden?

De sporthal moet netjes worden achtergelaten. Er is een melding vanuit de gemeente gekomen dat het daar erg vies is. Vanuit de leden komen er de opmerkingen: Er zijn mensen ongeoorloofd in de zaal. Mensen die nog een sleutel hebben als uit trainer etc laten kinderen er gewoon spelen. Suggestie voor gemeente is ook een net voor de berging zodat de ballen er niet in gaan. Suggestie is ook iets als tribune te maken zodat het aantrekkelijker wordt om te komen kijken. Deze punten worden meegenomen naar de gemeente.

 1. Mixtoernooi.

Afgelopen jaar georganiseerd op de woensdagavond. Zelfs 5 teams gehaald! Meer als verwacht. Dit laten we eerst zo op deze avond staan.

 1. Feestcommissie/Feestavond: organisatie DAMES 2.

Dames 2 is aan de beurt om het komende feest te organiseren. Afgelopen keren is gebleken dat het feest in oktober niet handig is, dus het voorstel om dit vanaf nu in januari te doen. Bijvoorbeeld de 3de zaterdag. Een nieuwjaarsfeest. Iedereen is akkoord. Hierna zijn de recreanten 2 aan de beurt en dan zijn alle teams geweest.

 

 1. Mededelingen voor het nieuwe seizoen?

Agenda en notulen van de ledenvergadering gaan vanaf volgend jaar via mail. Tevens op de site te vinden. Ook de contributie gaat via de mail, dit ging ook prima. Het bestuur zal niet meer iedere maandag vergaderen, dit wordt per keer bekeken, of het nodig is. Wel drie keer per jaar met trainers en leiders (sept-jan-jun) Stukjes schrijven, graag alle teams, Jaimy geeft aan dit het komende jaar wel voor D1 te willend doen.

 1. Rondvraag.

Eddy; plafond in de zaal (akoestiek), komt daar nog een keer iets voor? Voorlopig niet. Hij bedankt André voor het tellen van afgelopen seizoen.

Gerard; Hoe zit het met de privatisering van de sporthal. Dit zal alleen voor de kantine gelden.

Jan; een compliment voor de begroting.

Gerard; heeft een voorstel op de 3de klasse op te delen in niveau omdat het verschil zo groot is. Een voorstel voor Nevobo. Dit kan zelf ingediend worden op de ledenvergadering van de Nevobo.

Ineke; Laat in de zaal kunnen ivm voetbal op de dinsdag in de winter. Vanaf het komende seizoen huren we de zaal vanaf zeven uur om problemen te voorkomen.

Anika; Is het ook een idee om de betaling met automatische incasso, ze wil wel laten zien hoe dat gaat aan Amarins.

Afscheid van Martin.

 1. Sluiting.

Het bestuur.

 

Agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige vergadering.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Bestuursverkiezing.

Dit jaar zaten in het bestuur Martin Blum, Berry Volkmann, Miep Weemstra, Majell Boelens, Amarins Venema en Jolien Postma-Vennink.
Martin en Majell zijn periodiek aftredend. Majell stelt zich herkiesbaar, Martin stopt ermee.
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris B. Volkmann. Contactgegevens staan op de site vermeld.

 1. Jaarverslag financiën en begroting.
 2. Vaststellen van de contributie.
 3. Verslag van de kascommissie.  Gerard en Eddie zitten in de kascommissie, Geertje en Jessica waren reserve.
 4. Benoeming nieuwe kascommissie.
 5. Jaarverslag jeugd, senioren en recreanten.
 6. Scheidsrechters en Digitaal Wedstrijd Formulier.
 7. Pauze met daarin de trekking van de verloting en een consumptie.
 8. Actie voor de clubkas.
 9. Social Media: Website en Facebook.
 10. Sporthal netjes houden?
 11. Mixtoernooi.
 12. Feestcommissie/Feestavond: organisatie DAMES 2.
 13. Mededelingen voor het nieuwe seizoen?
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.
Het bestuur.