Voorzitter:


Gerard Hosper, gerardhosper@gmail.com


Secretaris en Jeugdzaken:


Berry Volkmann, 0561-441609, bvolkmann@zonnet.nl


Penningmeester:


Iris Hosper, iris_eilers@live.nl


Ledenadministratie:


Jos Dekker, 06-13468918, josdekker90@gmail.com


Promotie:


Jolien Postma, 0521-345962, jolien_vennink@hotmail.com


U kunt altijd iemand van het bestuur benaderen via telefoon en/of mail.

Contact over wedstrijden altijd via de Secretaris!