Bestuur

Voorzitter:


Gerard Hosper, gerardhosper@gmail.com


Secretaris en Jeugdzaken:


Berry Volkmann, 0561-441609, bvolkmann@zonnet.nl


Penningmeester:


Amarins Venema-Wiersma, 06-53920993, amarins.wiersma@gmail.com


Ledenadministratie:


Miep Weemsta-Otten,  0561-451898, miepweemstra@hotmail.com


Bestuursleden:


Jolien Postma-Vennink, St’Wold, 0521-345962, jolien_vennink@hotmail.com

Ellen Jansen, Tuk, 0521-345583, herlee@hetnet.nl

Jos Dekker, Tuk, 06-13468918, josdekker90@gmail.com


U kunt altijd iemand van het bestuur benaderen via telefoon en/of mail.

Contact over wedstrijden altijd via de Secretaris!